Astons nieruchomości

numer-1-1.png
buttton-2-1.png

NOWATORSKA USŁUGA POŚREDNICTWA

Na czym polega nowoczesna usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami? Czy nowatorska usługa tego typu oznacza całkowite przemodelowanie sposobu obsługi na rynku nieruchomości? Czy jednak w dalszym ciągu skuteczne się stare i sprawdzone metody pracy pośredników nieruchomości?

O tym wszystkim dowiecie się z tego artykułu. 

Piszemy w nim o tym, że nowatorska usługa pośrednictwa wcale nie musi oznaczać całkowitego przemodelowania współpracy. Jednakże z drugiej strony staje się obecnie bardziej wyspecjalizowana, nastawiona na jakościową pracę i postawienie oczekiwań klienta na pierwszym miejscu

Jedną z konsekwencji przywiązania wagi do jakości usługi jest otwarcie się na nowe technologie oraz nowoczesne sposoby komunikacji z klientami i inwestorami, które w znakomity sposób mogą dopełnić wysokiej jakości obsługi klienta.

CZYM JEST POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI?

W dosyć sporym uproszczeniu oraz z formalnego punktu widzenia, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na kojarzeniu stron transakcji mającej za przedmiot prawa do nieruchomości.

O tym, jakie są obowiązki pośrednika nieruchomości i na czym polega samo pośrednictwo w obrocie nieruchomościami piszemy w naszym artykule dotyczącym tego, jak wygląda sprzedaż mieszkania.

Ważne jest również przyjrzenie się zasadom współpracy z biurem nieruchomości, które są zawarte głównie w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, o której piszemy w naszych dwóch artykułach w tym miejscu oraz tutaj.

Nie chcąc powtarzać tez tam zawartych, serdecznie zapraszamy do lektury tych artykułów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w dobie rozwiniętej lub co najmniej rozwijającej się gospodarki rynkowej nieco inaczej należy patrzeć na pośrednika nieruchomości i wykonywane rzez niego czynności. Możemy mówić w takim wypadku o nowatorskiej usłudze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

CZYM JEST NOWATORSKA USŁUGA POŚREDNICTWA?

Wielu myli pojęcie nowatorskiej usługi pośrednictwa z jej nowoczesnością, związaną jedynie z nowoczesnymi technologiami i sposobami komunikacji. Nowatorska usługa pośrednictwa, naszym zdaniem, oparta jest na wysokiej jakości obsługi, która jest jednocześnie dostosowana do najnowszych technologii. W nowoczesnej gospodarce rynkowej, to bowiem popyt, a więc klienci biur nieruchomości de facto stanowią o rozwoju tego rynku oraz o poprawie jakości ich obsługi. Oczekują oni usługi wykonanej na najwyższym poziomie, kompleksowej, dostosowanej do ich potrzeb. Usługa taka powinna zawierać w sobie doradztwo przy sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości z wielu dziedzin.

Jakość usługi poprawia się również wraz ze zwiększaniem konkurencji samych usługodawców. W czołówce biur nieruchomości pozostają więc agencje, które stawiają w pierwszej kolejności właśnie na wysoką jakość i kompleksowość wykonywanych czynności pośrednictwa oraz które dobrze potrafią odgadnąć potrzeby sprzedawców, nabywców, wynajmujących i najemców nieruchomości.

Powyżej wspominamy nie bez przyczyny o kompleksowości usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dzisiaj już samo skojarzenie obu stron transakcji nie stanowi wartości dodanej pośrednictwa. To właśnie wyspecjalizowane doradztwo na temat rynku nieruchomości, zakresu cen, obsługi prawnej oraz marketingowej ma znaczenie. Liczą się więc kwalifikacje oraz doświadczenie w wielu dziedzinach. Obok obeznania na lokalnym rynku nieruchomości, wiedzy prawniczej i ekonomicznej, umiejętności negocjacyjnych liczy się zaangażowanie i umiejętność postawienia się w sytuacji klienta.

POŚREDNIK NIERUCHOMOŚCI JEST DORADCĄ DS. NIERUCHOMOŚCI

Szczególnie więc w polskim modelu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pośrednik nieruchomości lub agent nieruchomości stają się dzisiaj doradcami ds. nieruchomości. Warto o tym pamiętać wybierając biuro nieruchomości, od którego będziemy oczekiwać wysokiej jakości obsługi. O tym, jak wybrać taką agencję nieruchomości na przykładzie Poznania– piszemy w tym miejscu.

NOWE TECHNOLOGIE W PRACY BIUR NIERUCHOMOŚCI

Umiejętność wykorzystania nowych technologii w świetle tego co napisano wyżej może być jedynie dopełnieniem wysokiej jakości obsługi, pewnym jakościowym dodatkiem. W dobie szybkiego rozwoju techniki i powszechnej komputeryzacji nowoczesne rozwiązania technologiczne stanowią niewątpliwie ważne miejsce w pracy pośrednika. Takie narzędzia potrafią w lepszy sposób przekazać informację o danej nieruchomości i pozwalają dotrzeć do większej ilości różnego rodzaju grup klientów.

Możemy tutaj wymienić takie zdobycze techniki, jak:

  • nowoczesne aparaty fotograficzne wraz z szerokokątnymi obiektywami,
  • profesjonalna obróbka zdjęć,
  • zdjęcia z drona przy działkach budowlanych i innych nieruchomościach gruntowych,
  • wizualizacja obiektowa 3D,
  • nagrywanie filmów video prezentujących nieruchomości,
  • kontakt z klientami za pomocą mediów społecznościowych, typu: facebook, instagram, twitter, linkedin, pinterest, youtube.

PODSUMOWANIE

Nowatorskość usługi pośrednictwa nie musi więc oznaczać jedynie nowoczesności tej usługi w świetle tego, co przedstawiono powyżej, a pojęcie usługi nowatorskiej jest znacznie szersze od pojęcia jej nowoczesności.

Kluczowa jest bowiem wysoka jakość świadczonej usługi pośrednictwa. Wiele badań zresztą pokazuje wprost, że wysoki rozwój usług w ogóle i wysoka ich jakość świadczy o rozwoju danej gospodarki. Na tę jakość wpływ ma niewątpliwie prawidłowe rozeznanie potrzeb klienta – uczestnika rynku nieruchomości, który oczekuje profesjonalnego i merytorycznego wsparcia prawnego, z dziedziny budownictwa, ekonomii, finansów czy negocjacji.

Współczesny pośrednik w obrocie nieruchomościami staje się więc doradcą klienta w wielu dziedzinach, często od siebie dalekich. Wybierając biuro nieruchomości do współpracy przy sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości ważne jest więc wypytanie o doświadczenie i kwalifikacje podmiotu zajmującego się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, a także przyjrzenie się opinii innych klientów na jego temat.

Poza tym, w każdym mieście – ze względu na charakter lokalny rynku nieruchomości – standardy obsługi mogą się czasem różnić, w zależności od rozwoju danego rynku – nie tylko rynku nieruchomości, ale także rynku samych usług związanych z nieruchomościami. W większych miastach, takich jak np. Poznań, można liczyć na spory wybór pośredników nieruchomości. W nieco mniejszych miastach – konkurencja usługodawców będzie zapewne mniejsza, za czym może (choć też jasno trzeba stwierdzić- nie musi) podążać obniżenie jakości świadczonej usługi. W każdym wypadku będzie również liczyć się obeznanie danego pośrednika na lokalnym rynku nieruchomości, np. poznańskim rynku nieruchomości. 

Podsumowując, można również odnieść się do starej prawdy, że żadna nowoczesna technologia oraz nowoczesny marketing nie zastąpią jakości wykonywanej usługi przez samego człowieka. To bowiem od niego w dalszym ciągu zależą jego kwalifikacje, doświadczenie i zdobyta wiedza, a także uczciwość i rzetelność wykonywanej pracy.

autor: Maciej Gawryluk

ASTONS Nieruchomości

aktualizacja: styczeń 2023r.