Astons nieruchomości

  • 604-380-020
  • (61) 666-13-08
  • biuro@astons.pl
  • 604-380-020

UBEZPIECZENIE

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Pośrednik zobowiązany jest do załączenia kopii dokumentu wskazującego na ubezpieczenie do umowy pośrednictwa.

Na dzień dzisiejszy, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

ubezpieczenie

Biuro nieruchomości ASTONS posiada ubezpieczenie OC z nieporównywalnie wyższą sumą gwarancyjną chroniącą naszych klientów.