Astons nieruchomości

  • 604-380-020
  • (61) 666-13-08
  • biuro@astons.pl
  • 604-380-020

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby takich umów, jak umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy mających za przedmiot prawa do nieruchomości.

Należy zauważyć, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami nie jest już zawodem regulowanym, co powoduje, że pośrednictwem w obrocie nieruchomościami może zajmować się osoba bez żadnych kwalifikacji, a więc przysłowiowy „każdy”. Wystarczy jedynie posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wykonywane czynności pośrednictwa ze stosunkowo niską sumą gwarancyjną.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Znamienne jest również to, że obecnie pośrednik w obrocie nieruchomościami nie ma już obowiązku posiadania odpowiedniej licencji, kierowania się standardami zawodowymi ani doskonalenia zawodowego, gdyż uchylono przepisy również w tym względzie. Nie podlega on już także odpowiedzialności zawodowej.

To wszystko powoduje, że wybierając biuro nieruchomości, które miałoby przeprowadzić klienta przez liczne meandry często skomplikowanych transakcji należy zwrócić uwagę przede wszystkim na kwalifikacje, doświadczenie, posiadanie starych i sprawdzonych licencji i odpowiedniego ubezpieczenia oraz przygotowanie do świadczenia usługi pośrednictwa przez osoby podejmujące się jej.

Klient ma bowiem prawo oczekiwać od pośrednika profesjonalnego przygotowania, a także ma prawo formułować określone wymogi dotyczące jakości świadczonej usługi.

Wymogi takie powinny być zgodne ze wskazaniami ustawodawcy odnośnie wykonania umowy przez pośrednika będącego profesjonalistą w swojej dziedzinie zgodnie ze szczególną należytą starannością, a także według zasad uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów.

Biuro nieruchomości ASTONS posiada wieloletnie doświadczenie, kwalifikacje oraz niezbędne przygotowanie, aby pomóc Państwu w niemal każdej sprawie związanej z nieruchomościami.

Nasze biuro prowadzone jest przez prawnika z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobywanym na rynku nieruchomości. Współpracujemy z licznymi kancelariami adwokackimi i notarialnymi.

Posiadamy licencję pośrednictwa wydaną przez właściwego ministra na gruncie uchylonych przepisów o działalności zawodowej pośredników, które to przepisy wymagały m.in. odpowiedniej praktyki zawodowej i złożenia egzaminu w celu uzyskania tejże licencji.

Posiadamy odpowiednio wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz dbamy o ciągle kształcenie naszego zespołu.