Astons nieruchomości

  • 604-380-020
  • (61) 666-13-08
  • biuro@astons.pl
  • 604-380-020

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ostatnim czasie coraz głośniej jest nie tylko na temat praw konsumenckich, ale również na temat ochrony danych osobowych. Obecne uregulowanie tej kwestii znajduje się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. rozporządzenie RODO).

Danymi osobowymi w praktyce pracy pośrednika będą co do zasady takie dane, jak: imię i nazwisko, numery dokumentów tożsamości, PESEL, NIP osoby fizycznej, numer REGON, informacje o obywatelstwie, numery telefonów, adresy e-mail, ewentualnie nazwy kont na takich portalach, jak facebook, twitter, instagram, adres zamieszkania, adres sprzedawanej nieruchomości, numer księgi wieczystej. Są to więc wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

ochrona danych osobowych

Natomiast przetwarzaniem danych osobowych jest każda operacja na danych osobowych, a więc: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO na biurze nieruchomości, tak jak na każdym podmiocie przetwarzającym dane osobowe, spoczywa szereg obowiązków związanych z zapewnieniem właściwej ochrony danych osobowych, która jest sprecyzowana w tym rozporządzeniu.

Biuro nieruchomości powinno przedstawić swojemu klientowi informację na temat stosowanych procedur przetwarzania danych osobowych, a więc informację dotyczącą, m.in.

– administratora danych osobowych,

– podstawy przetwarzania danych osobowych,

– możliwości kontaktu z administratorem danych osobowych,

– podmiotów i osób, które mogą mieć dostęp do danych osobowych,

– czasie przetwarzania danych osobowych,

– informacji o prawie do dostępu do danych osobowych,

– informacji o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli biuro nieruchomości posługuje się programem do zarządzania ofertami (a tak jest prawie zawsze), to przy zawarciu stosownej umowy pośrednictwa mającej na celu zlecenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości klienta, klient ten powinien mieć możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym programie.

Biuro nieruchomości ASTONS dokłada należytej staranności, aby sprostać szczegółowym zasadom ochrony danych osobowych opisanych w rozporządzeniu RODO.