Astons nieruchomości

  • 604-380-020
  • (61) 666-13-08
  • biuro@astons.pl
  • 604-380-020

NOTARIUSZ

Notariusz jest osobą zaufania publicznego pozostającym pod nadzorem państwa. Działalność zawodową notariusza wykonują prawnicy po odbyciu specjalistycznego kształcenia, określonej praktyki, złożeniu egzaminu i zorganizowaniu kancelarii notarialnej. Wykonywane przez nich czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Są powoływani przez Ministra Sprawiedliwości. Dokonując wielu czynności o charakterze urzędowym dają rękojmię prawidłowego ich przeprowadzenia.

Na rynku nieruchomości notariusze pełnią szczególną funkcję ze względu na wymóg dochowania formy aktu notarialnego przy obrocie nieruchomościami, a także przy sporządzaniu innych umów lub oświadczeń, które są związane z prawami związanymi z nieruchomościami.

notariusz

Mimo jednak, że przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, obecność pośrednika przy całej transakcji jest nieoceniona.

To bowiem pośrednik jest w stanie dokładnie zrozumieć oczekiwania stron umowy ze względu na jego długą współpracę ze swoimi klientami. Jest to o tyle ważne, że znając te oczekiwania dobry pośrednik jest w stanie doradzić i wskazać na konkretne rozwiązania w danej umowie, które będą w jak najlepszy sposób odpowiadać oczekiwaniom stron. Notariusz pełniąc funkcję urzędniczą i pomimo wysokich kwalifikacji prawnych nie jest często w stanie – z praktycznych względów – zagłębić się we wzajemne, często skomplikowane relacje między stronami, które często dyktowane są emocjami.

Biuro nieruchomości ASTONS dokłada należytych starań, aby rozpoznać oczekiwania naszych klientów, by móc jak najtrafniej doradzić co do strategii sprzedaży kupna lub wynajmu nieruchomości i pomóc sformułować konkretne warunki transakcji.