Astons nieruchomości

numer-1-1.png
buttton-2-1.png

POZNAN - DEVELOPMENT DIRECTIONS

W niniejszym artykule przedstawiamy przestrzenne kierunki rozwoju Poznania z naciskiem na inwestycje w komunikację publiczną. Niniejszy tekst opiera się na kilku publikacjach traktujących o rozwoju infrastruktury miejskiej, a w szczególności na „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014 – 2025″. Z wielu raportów publikowanych przez władze miasta i ciała doradcze można wywnioskować bowiem o kierunkach rozwoju Poznania w układzie przestrzennym, a tym samym zbadać, jakimi miejscami w Poznaniu warto się interesować chociażby pod kątem nabycia mieszkania czy innego rodzaju nieruchomości.

W artykule tym szczegółowo więc przedstawiamy, jakie są najważniejsze plany rozwoju komunikacji publicznej w Poznaniu.

author: Maciej Gawryluk

ASTONS Nieruchomosci

aktualizacja: wrzesień 2023r.